Разходка в изложбата

Разходка в изложбата

„На разходка в изложбата“ представлява иновативен модел за посещение на изложби от незрящи хора чрез репродуцирането на дадени художествени творби в галериите на тактилни карти, придружени от аудио-гид или брайлов текст, който обяснява на незрящия какво има на тактилната карта. По този начин незрящият човек има възможност да види картината чрез осезанието си вместо зрението си. Разходката включва и беседа с куратора на изложбата, който обяснява за автора и показаният му проект, както и за допълнителни пояснения при необходимост.

Намерете ни и в мрежата