Невидимо кино

Невидимо кино

[Кино прожекции за незрящи с аудиоописание]

Така както на глухите им се добавят допълнителни субтитри когато звъни телефон или радиото свири, или звънеца звъни, така и на незрящите чрез аудио описанието, докато актьорите не говорят, им се обяснява какво има в образа. Това може да се случи в зала при предварително записано аудио описание, което незрящият може да чува със звука на филма или със слушалки само за него, или в симултанно описване по време на прожекцията. При недублирани филми може да се добави и превод.

Намерете ни и в мрежата